KLM Cargo

Chatbot voor Visitcargo.nl

Resultaat

Op de afdeling KLM Compliance Knowledge Center komen velen soorten aanvragen binnen die te maken hebben met een bezoek aan het KLM Cargo terrein. Voorheen waren er allerlei papieren formulieren nodig om deze aanvragen te behandelen. Denk aan aanvragen als: toestemming om te mogen filmen, vergaderruimte reserveren, rondleidingen aanvragen etc.

Om de complexiteit van deze stroom van aanvragen te vereenvoudigen ontwikkelde Digital Chefs, op het reeds bestaande Visitcargo.nl (mede door ons ontwikkeld), de Chatbot 'Caro'. Met behulp van Artificial Intelligence (AI) wordt Caro getraind om allerlei aanvragen te begrijpen en stelt de aanvrager de noodzakelijke vragen om tot een officiële aanvraag te komen. Deze aanvraag wordt vervolgens via een verificatiesysteem naar de beslissingsbevoegde(n) gestuurd om te accepteren of af te wijzen.

Alle bezoekers aan het KLM Cargo terrein zijn verplicht om op de hoogte te zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften. Hiervoor dienen zij op Visitcargo.nl hun bezoekerscertificaat behalen.

Bij KLM Cargo hebben wij de informatieve training (Visit Cargo) ontwikkeld die voor alle bezoekers aan ons terrein verplicht is. Samen met Digital Chefs is er een geweldig product neergezet. Inmiddels is Visit Cargo uitgebreid met een slimme chatbot om aanvragen, voor bijvoorbeeld rondleidingen en het maken van foto's en video's op het terrein, op een efficiënte wijze af te handelen.

- Gert Mijnders, Manager Compliance Knowledge Center, KLM Cargo

Onze aanpak

De initiële vraag van KLM Compliance Knowledge Center was om de reeds bestaande papieren formulieren te digitaliseren en de aanvragers te vragen deze online in te laten vullen. Bij het onderzoeken van deze verschillende aanvragen en goed te overleggen met de betrokkenen, kwamen wij er al snel achter dat het zeer complexe aanvragen zijn. Slechts het digitaliseren van het papieren formulier zou zowel voor de aanvrager als verwerker geen verbetering zijn. De gebruikservaring aan beide kanten moest aangepakt worden. Na een interne brainstormsessie kwamen op het idee om voor de aanvrager een chatbot in te zetten. Die leert van de input van de aanvrager en zo de juiste aanvraag naar de juiste beoordelaar(s) stuurt. En zo is KLM Cargo’s Chatbot ‘Caro’ in het leven geroepen.

Chatbot Caro

Caro helpt je bij speciale aanvragen bij je bezoek aan KLM Cargo op Schiphol. Op basis van het stellen van slimme vragen en het anticiperen (AI) op de geleverde input wordt de aanvraag volledig afgehandeld door de chatbot. De juiste medewerkers binnen KLM ontvangen de aanvragen en hebben 5 werkdagen om een aanvraag goed of af te keuren. De bezoeker wordt via de mail op de hoogte gehouden van de status van de aanvraag.

Certificeren

Alle bezoekers aan KLM Cargo dienen op de hoogte te zijn van de veiligheidsvoorschriften op het terrein. Dit doet men door zich op Visitcargo.nl te registreren en de veiligheidsinstuctievideo te bekijken. Na het bekijken van de video en accepteren van de voorwaarden ontvangt de bezoeker een certificaat. Bij de toegangspoort dien je, naast je identificatie, ook het certificaat te tonen.

Kiosk

Mocht je, voorafgaande aan je bezoek aan KLM Cargo, vergeten zijn het Visitcargo.nl certificaat te behalen. Of is je certificaat verlopen. Dan kan je nog bij de toegangspoort met behulp van de door ons ontwikkelde Kiosk iPad app alsnog je certificaat behalen. Je doorloopt hetzelfde certificeringsproces als op Visitcargo.nl, waarna je je meldt bij de balie. De baliemedewerker controleert op zijn eigen iPad app of het certificaat overeenkomt met jouw legitimatie.
© Digital Chefs  | 
Privacyverklaring  | 
Algemene voorwaarden